ကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ ရဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး

မိမိကိုယ္ကိုယ္ယံုၾကည္မႈ self-confidence ဟာလူတစ္ေယာက္အတြက္အေရးႀကီးတဲ့ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝလမ္းကိုစတင္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမယ့္ လူငယ္ေတြဟာ တစ္ခါတစ္ရံ မွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးတဲ့အခ်ိန္ေတြၾကံဳေကာင္းၾကံဳရပါလိမ့္မယ္။အဲလိုအခ်ိန္ေတြမွာ ယံုၾကည္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔နဲ႔ ရွိၿပီးသား ယံုၾကည္မႈေတြပိုခိုင္မာဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အခ်က္ေတြကို သူငယ္ခ်င္းတို႔အတြက္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။ တစ္ပံုခ်င္းေထာက္ၾကည့္သြားၾကေနာ္။ (၁)တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးကိုဂ႐ုစ္ုက္ၿပီး သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျပင္ဆင္ေနထိုင္ပါ။ Branded ႀကီးေတြ သံုးဖို႔ ဝတ္ဖို႔မလိုပါဘူး။ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေနဖို႔ပဲလိုတာပါ။ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ကာ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းေနထိုင္ျခင္းျဖင့္…