မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္း 5G စတင္ေတာ့မည္ဟု ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ဝန္ၾကီးဌာနမွဆုိ

ေနာင္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္အတြင္း 5G ကြန္ရက္စတင္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးသိန္းကေျပာပါသည္။

MWC 2019 အတြင္း ျပခန္းတစ္ခု ဝင္ေရာက္ျပသခဲ႔သည့္ Mytel ၏ smart solution ဝန္ေဆာင္မႈ ၈ မ်ဳိးကို ေလ့လာစဥ္အတြင္းေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္ျပီး မၾကာခင္တြင္ အဆိုပါနည္းပညာမ်ားအား ျပည္တြင္းတြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ အေျခအေနျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ဦးစိုးသိန္းက “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကြန္ရက္လံုၿခံဳေရးစနစ္က အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခု ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီစနစ္ကို ဗီယက္နမ္မွာတင္မကဘဲ Mytel မွာလည္း အသံုးျပဳေနတာကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ သေဘာအက်ဆံုး တစ္ခ်က္ကေတာ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းေတြကို ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကဗီယက္နမ္ လူမ်ဳိးေတြကိုယ္တိုင္ ထုတ္လုပ္ဖန္တီးထားတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔လည္း Mytel လို ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာေတြ ယူေဆာင္လာေပးတဲ့ ကုမၸဏီကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသြားဖို႔လည္း ရွိပါတယ္” ဟု ဆုိပါသည္။

ထို႔ျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ 5G နည္းပညာကို ယူေဆာင္လာေပးႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ေဒသပတ္ဝန္းက်င္ကိုု ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး 5G နည္းပညာ ဝင္ေရာက္လာေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒကိုလည္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

ဦးစိုးသိန္းက “ေနာင္ႏွစ္အနည္းငယ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆက္သြယ္ေရးေစ်းကြက္ထဲကို 5G ကြန္ရက္ဝင္ေရာက္ေတာ့မွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွာလည္း Mytel က ဦးေဆာင္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟုလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *